آدرس: تهران - میدان انقلاب - روبروی سینما بهمن - نبش خیابان منیری جاوید - آموزشگاه فن و کار

دپارتمان صنایع دستی

آموزش حصیربافی

آموزش حصیر بافی

2,500,000 تومان
آموزش میل بافی

آموزش میل بافی

2,500,000 تومان
آموزش ترمه بافی با دستگاه

آموزش ترمه بافی و ترمه دوزی

3,600,000 تومان
آموزش جاجیم بافی

آموزش جاجیم بافی

4,500,000 تومان
آموزش سوزندوزی

آموزش سوزن دوزی و سوزن بافی

2,500,000 تومان
آموزش قالی بافی و بافت فرش

آموزش قالی بافی

4,500,000 تومان
آموزش گلیم بافی

آموزش گلیم بافی

3,500,000 تومان
آموزش چرم دوزی از مبتدی تا پیشرفته

آموزش چرم دوزی

2,000,000 تومان
آموزش قلاب بافی

آموزش قلاب بافی

9,000,000 تومان
آموزش سفالگری

آموزش سفالگری

15,900,000 تومان
نمایش بیشتر