آدرس: تهران - میدان انقلاب - روبروی سینما بهمن - نبش خیابان منیری جاوید - آموزشگاه فن و کار

دپارتمان علوم مالی

آموزش نرم افزار هلو

آموزش نرم افزار حسابداری هلو

5,000,000 تومان
آموزش کمک حسابدار

آموزش کمک حسابدار

3,500,000 تومان
آموزش حسابداری مالیاتی

آموزش حسابداری مالیاتی

3,000,000 تومان
آموزش نرم افزار سپیدار

آموزش نرم افزار حسابداری سپیدار

5,000,000 تومان
آموزش حسابداری

آموزش حسابداری

2,900,000 تومان
آموزش اصول قرارداد نویسی

آموزش قرارداد نویسی و مدیریت قرارداد

2,000,000 تومان
آموزش مدیر مالی

آموزش مدیریت مالی

8,000,000 تومان
نمایش بیشتر