آدرس: تهران - میدان انقلاب - روبروی سینما بهمن - نبش خیابان منیری جاوید - آموزشگاه فن و کار

الکترونیک و برد

آموزش آلتیوم دیزاینر

آموزش آلتیوم دیزاینر

2,200,000 تومان
آموزش تعمیرات برد های الکترونیکی

آموزش تعمیرات برد الکترونیکی

5,000,000 تومان
آموزش آردوینو (Arduino)

آموزش آردوینو

1,200,000 تومان
آموزش رباتیک

آموزش رباتیک

2,700,000 تومان
آموزش طراحی و ساخت برد الکترونیکی

آموزش طراحی برد الکترونیکی

5,500,000 تومان
نمایش بیشتر