آدرس: تهران - میدان انقلاب - روبروی سینما بهمن - نبش خیابان منیری جاوید - آموزشگاه فن و کار

الکترونیک و برد

آموزش رباتیک

آموزش رباتیک

2,700,000 تومان
آموزش آلتیوم دیزاینر

آموزش آلتیوم دیزاینر

2,200,000 تومان
آموزش طراحی و ساخت برد الکترونیکی

آموزش طراحی برد الکترونیکی

5,500,000 تومان
آموزش آردوینو (Arduino)

آموزش آردوینو

1,200,000 تومان
آموزش تعمیرات برد های الکترونیکی

آموزش تعمیرات برد الکترونیکی

5,000,000 تومان
نمایش بیشتر