آدرس: تهران - میدان انقلاب - روبروی سینما بهمن - نبش خیابان منیری جاوید - آموزشگاه فن و کار

اتوماسیون و کنترل ابزار دقیق

آموزش سیم پیچی موتور الکتریکی

آموزش سیم پیچی موتور

5,000,000 تومان
آموزش آسانسور

آموزش آسانسور

4,800,000 تومان
آموزش برق صنعتی

آموزش برق صنعتی

10,000,000 تومان
آموزش نرم افزار eplan

آموزش eplan (ایپلن)

2,200,000 تومان
آموزش plc صنعتی

آموزش plc (پی ال سی)

6,100,000 تومان
آموزش ساخت تابلو روان

آموزش ساخت تابلو روان LED

1,100,000 تومان
آموزش تابلو برق صنعتی

آموزش تابلو برق صنعتی

3,900,000 تومان
نمایش بیشتر