آدرس: تهران - میدان انقلاب - روبروی سینما بهمن - نبش خیابان منیری جاوید - آموزشگاه فن و کار

نام دوره تاریخ شروع روز ساعت
آموزش تابلو برق صنعتی

8 اردیبهشت ماه

22 اردیبهشت ماه

10 خرداد

شنبه و دوشنبه ها

شنبه تا چهارشنبه

پنجشنبه ها

ساعت 17 الی 20

ساعت 14 الی 17

ساعت 14 الی 18

آموزش plc (پی ال سی)

16 اردیبهشت ماه

31 خرداد ماه

5 مرداد ماه

یکشنبه و سه شنبه ها

پنجشنبه ها

جمعه ها

ساعت 17 الی 20

ساعت 9 الی 14

ساعت 9 الی 14

آموزش تعمیرات موبایل

16 اردیبهشت ماه

16 اردیبهشت ماه

27 اردیبهشت ماه

فوق تخصصی - 16 اردیبهشت ماه

فوق تخصصی - 3 تیر ماه

شنبه تا چهارشنبه

شنبه تا چهارشنبه

پنجشنبه و جمعه ها

شنبه تا چهارشنبه

شنبه تا چهارشنبه

ساعت 12 الی 15

ساعت 9 الی 12

ساعت 9 الی 14

ساعت 15 الی 20

ساعت 15 الی 20

آموزش برق ساختمان

درجه 2 - 8 اردیبهشت ماه

درجه 2 - 9 اردیبهشت ماه

درجه 2 - 20 اردیبهشت ماه

درجه 1 - 8 اردیبهشت ماه

درجه 1 - 16 اردیبهشت ماه

شنبه تا چهارشنبه

یکشنبه و سه شنبه ها

پنجشنبه ها

روزهای زوج

شنبه تا چهارشنبه

ساعت 9 الی 13

ساعت 17 الی 20

ساعت 9 الی 14

ساعت 17 الی 20

ساعت 9 الی 14

آموزش هوشمند سازی ساختمان

22 اردیبهشت ماه

شنبه تا چهارشنبه

ساعت 13 الی 17

آموزش تعمیرات لوازم خانگی

مکانیکی - 8 اردیبهشت ماه

مکانیکی - 8 اردیبهشت ماه

مکانیکی - 13 اردیبهشت ماه

مکانیکی - 20 اردیبهشت ماه

برد - 9 اردیبهشت ماه

برد - 9 اردیبهشت ماه

برد - 13 اردیبهشت ماه

برد - 20 اردیبهشت ماه

لوازم خرد خانگی - 9 اردیبهشت ماه

روزهای زوج

روزهای زوج

پنجشنبه و جمعه ها

پنجشنبه و جمعه ها

یکشنبه و سه شنبه ها

یکشنبه و سه شنبه ها

پنجشنبه و جمعه ها

پنجشنبه و جمعه ها

یکشنبه و سه شنبه ها

ساعت 9 الی 14

ساعت 15 الی 20

ساعت 14 الی 18

ساعت 9 الی 13

ساعت 9 الی 14

ساعت 15 الی 20

ساعت 9 الی 13

ساعت 14 الی 18

ساعت 9 الی 14

آموزش تعمیرات برد الکترونیکی

8 اردیبهشت ماه

8 اردیبهشت ماه

12 خرداد ماه

31 خرداد ماه

شنبه تا چهارشنبه

شنبه تا چهارشنبه

روزهای زوج

پنجشنبه ها

ساعت 9 الی 13

ساعت 14 الی 18

ساعت 17 الی 20

ساعت 9 الی 14

آموزش تعمیرات دوربین مداربسته

8 اردیبهشت ماه

روزهای زوج

ساعت 15 الی 17

آموزش نصب دوربین مدار بسته

8 اردیبهشت ماه

16 و 17 اردیبهشت ماه

روزهای زوج

یکشنبه و دوشنبه

ساعت 17 الی 20

ساعت 9 الی 14

آموزش نصب جک برقی

3 اردیبهشت ماه

23 اردیبهشت ماه

دوشنبه

یکشنبه

ساعت 17 الی 20

ساعت 9 الی 14

آموزش نصب کرکره برقی

24 اردیبهشت ماه

26 اردیبهشت ماه

دوشنبه

چهارشنبه

ساعت 9 لی 14

ساعت 17 الی 20

آموزش نصب سانترال

کم ظرفیت - 19 اردیبهشت ماه

کم ظرفیت - 29 اردیبهشت ماه

پر ظرفیت - فقط خصوصی برگزار میشود.

چهارشنبه

شنبه

در طول هفته

ساعت 9 الی 14

ساعت 17 الی 20

با هماهنگی استاد

آموزش تعمیرات ماشین های اداری

8 اردیبهشت ماه

شنبه تا چهارشنبه

ساعت 15 الی 18

آموزش سیم پیچی موتور الکتریکی

8 اردیبهشت ماه

شنبه تا چهارشنبه

ساعت 14 الی 17

آموزش تعمیرات پکیج

22 اردیبهشت ماه

22 اردیبهشت ماه

3 خرداد ماه

شنبه تا چهارشنبه

شنبه تا چهارشنبه

پنجشنبه ها

ساعت 9 الی 12

ساعت 16 الی 19

ساعت 9 الی 14

آموزش نصب پکیج

22 اردیبهشت ماه

22 اردیبهشت ماه

3 خرداد ماه

شنبه تا چهارشنبه

شنبه تا چهارشنبه

پنجشنبه ها

ساعت 9 الی 12

ساعت 16 الی 19

ساعت 9 الی 14

آموزش تعمیرات کولر گازی

22 اردیبهشت ماه

شنبه تا چهارشنبه

ساعت 13 الی 17

آموزش نصب کولر گازی

22 اردیبهشت ماه

شنبه تا چهارشنبه

ساعت 13 الی 17

آموزش تعمیر قفل و شیشه بالابر خودرو

29 اردیبهشت ماه

سه شنبه تا جمعه

ساعت 14 الی 17

آموزش کلید سازی و قفل سازی

درجه 2 - 8 اردیبهشت ماه

درجه 2 - 16 اردیبهشت ماه

درجه 2 - 16 اردیبهشت ماه

درجه 2 - 20 اردیبهشت ماه

درجه 1 - 22 اردیبهشت ماه

شنبه تا چهارشنبه

شنبه تا چهارشنبه

شنبه تا چهارشنبه

پنجشنبه ها

شنبه تا چهارشنبه

ساعت 14 الی 17

ساعت 9 الی 14

ساعت17 الی 20

ساعت 9 الی 14

ساعت 9 الی 14

آموزش تعمیرات دوچرخه

22 اردیبهشت ماه

شنبه تا چهارشنبه

ساعت 15 الی 18

آموزش تعمیرات موتور سیکلت

6 اردیبهشت ماه

16 اردیبهشت ماه

29 اردیبهشت ماه

پنجشنبه ها

شنبه تا چهارشنبه

شنبه تا چهارشنبه

ساعت 9 الی 18

ساعت 9 الی 13

ساعت 14 الی 18

آموزش لوله کشی ساختمان

8 اردیبهشت ماه

شنبه تا چهارشنبه

ساعت 9 الی 15

آموزش ساخت تابلو روان LED

فقط خصوصی برگزار میشود

در طول هفته

با هماهنگی استاد

آموزش جلوبندی سازی خودرو

6 اردیبهشت ماه

12 خرداد ماه

پنجشنبه ها

شنبه تا چهارشنبه

ساعت 9 الی 18

ساعت 10 الی 13

آموزش تعویض روغنی و آپاراتی

8 اردیبهشت ماه

27 و 28 اردیبهشت ماه

5 خرداد ماه

شنبه تا چهارشنبه

پنجشنبه و جمعه ها

شنبه تا چهارشنبه

ساعت 10 الی 13

ساعت 10 الی 17

ساعت 10 الی 13

آموزش مکانیک خودرو

درجه 2 - 16 اردیبهشت ماه

درجه 2 - 16 اردیبهشت ماه

درجه 1 - 16 اردیبهشت ماه

درجه 1- 5 خرداد ماه

شنبه تا چهارشنبه

شنبه تا چهارشنبه

یکشنبه تا پنجشنبه

شنبه تا چهارشنبه

ساعت 10 الی 13

ساعت 17 الی 20

ساعت 9 الی 18

ساعت 14 الی 17

آموزش کابینت سازی

8 اردیبهشت ماه

8 اردیبهشت ماه

16 اردیبهشت ماه

20 اردیبهشت ماه

شنبه تا چهارشنبه

شنبه تا چهارشنبه

شنبه تا چهارشنبه

پنجشنبه ها

ساعت 9 الی 12

ساعت 15 الی 18

ساعت 12 الی 15

ساعت 9 الی 14

آموزش آسانسور

9 اردیبهشت ماه

روزهای زوج

ساعت 16 الی 19

آموزش نقاشی خودرو

6 اردیببهشت ماه

8 اردیببهشت ماه

16 اردیبهشت ماه

لیسه گیری - 22 اردیبهشت ماه

پنجشنبه ها

شنبه تا چهارشنبه

شنبه تا چهارشنبه

یکشنبه تا چهارشنبه

ساعت 9 الی 16

ساعت 15 الی 18

ساعت 9 الی 14

ساعت 14 الی 19

آموزش لیسه گیری خودرو

لیسه گیری - 22 اردیبهشت ماه

یکشنبه تا چهارشنبه

ساعت 14 الی 19

آموزش صافکاری pdr و سنتی

سنتی - 16 اردیبهشت ماه

سنتی - 22 اردیبهشت ماه

پی دی آر - 8 اردیبهشت ماه

پی دی آر - 22 اردیبهشت ماه

شنبه تا چهارشنبه

شنبه تا چهارشنبه

شنبه تا چهارشنبه

شنبه تا چهارشنبه

ساعت 13 الی 16

ساعت 9 الی 13

ساعت 16 الی 18

ساعت 16 الی 18

آموزش فیبر نوری

13 و 14 اردیبهشت ماه

پنجشنبه و جمعه ها

ساعت 9 الی 17

آموزش نصب اعلام حریق آدرس پذیر و متعارف

متعارف - 22 اسفند ماه

متعارف - 27 فروردین ماه

متعارف - 28 فروردین ماه

اعلام حریق آدرس پذیر- فقط خصوصی

سه شنبه

دوشنبه

سه شنبه

در طول هفته

ساعت 14 الی 18

ساعت 17 الی 20

ساعت 9 الی 14

با هماهنگی استاد

آموزش تعمیرات ایسیو

19 اسفند ماه

14 فروردین ماه

25 فروردین ماه

شنبه تا پنجشنبه

شنبه تا جمعه

شنبه تا چهارشنبه

ساعت 9 الی 18

ساعت 9 الی 17

ساعت 17 الی 21

آموزش برق خودرو

درجه 2 - 19 اسفند ماه

درجه 2 - 25 فروردین ماه

درجه 1 - 25 فروردین ماه

شنبه تا چهارشنبه

شنبه تا چهارشنبه

شنبه تا چهارشنبه

ساعت 9 الی 17

ساعت 9 الی 14

ساعت 17 الی 20