آدرس: تهران - میدان انقلاب - روبروی سینما بهمن - نبش خیابان منیری جاوید - آموزشگاه فن و کار

تقویم کلاسی آموزشگاه فن و کار (1402)

نام دوره تاریخ شروع روز ساعت
آموزش تابلو برق صنعتی

5 اسفند ماه

21 بهمن ماه

16 فروردین ماه

شنبه تا چهارشنبه

شنبه و دوشنبه ها

پنجشنبه ها

ساعت 14 الی 17

ساعت 17 الی 20

ساعت 14 الی 18

آموزش plc (پی ال سی)

10 اسفند ماه

13 اسفند ماه

14 اردیبهشت ماه

پنجشنبه ها

یکشنبه و سه شنبه ها

جمعه ها

ساعت 9 الی 14

ساعت 17 الی 20

ساعت 9 الی 14

آموزش تعمیرات موبایل

21 بهمن ماه

28 بهمن ماه

10 اسفند ماه

فوق تخصصی - 14 اسفند ماه

شنبه تا چهارشنبه

شنبه تا چهارشنبه

پنجشنبه و جمعه ها

شنبه تا چهارشنبه

ساعت 9 الی 12

ساعت 12 الی 15

ساعت 9 الی 14

ساعت 15 الی 20

آموزش برق ساختمان

درجه 2 - 29 بهمن ماه

درجه 2 - 14 بهمن ماه

درجه 2 - 3 اسفند ماه

درجه 2 - 5 اسفند ماه

درجه 2 - 12 اسفند ماه

درجه 2 - 12 اسفند ماه

درجه 2 - 19 اسفند ماه

درجه 1 - 21 بهمن ماه

درجه 1 - 21 بهمن ماه

درجه 1 - 19 اسفند ماه

یکشنبه و سه شنبه ها

شنبه تا چهارشنبه

پنجشنبه ها

شنبه تا چهارشنبه

شنبه تا چهارشنبه

شنبه تا چهارشنبه

شنبه تا چهارشنبه

شنبه تا چهارشنبه

روزهای زوج

شنبه تا چهارشنبه

ساعت 18 الی 20

ساعت 9 الی 13

ساعت 9 الی 14

ساعت 9 الی 13

ساعت 9 الی 13

ساعت 18 الی 20

ساعت 9 الی 13

ساعت 9 الی 14

ساعت 17 الی 20

ساعت 14 الی 18

آموزش هوشمند سازی ساختمان

28 بهمن ماه

شنبه تا چهارشنبه

ساعت 13 الی 17

آموزش تعمیرات لوازم خانگی

تعمیرات مکانیک لوازم خانگی  - 21 بهمن ماه

تعمیرات مکانیک لوازم خانگی - 21 بهمن ماه

تعمیرات مکانیک لوازم خانگی - 3 اسفند ماه

تعمیرات مکانیک لوازم خانگی - 10 اسفند ماه

تعمیرات برد لوازم خانگی - 29 بهمن ماه

تعمیرات برد لوازم خانگی - 29 بهمن ماه

تعمیرات برد لوازم خانگی - 29 بهمن ماه

تعمیرات برد لوازم خانگی - 10 اسفند ماه

تعمیرات لوازم خرد خانگی - 29 بهمن ماه

روزهای زوج

روزهای زوج

پنجشنبه و جمعه ها

پنجشنبه و جمعه ها

یکشنبه و سه شنبه ها

یکشنبه و سه شنبه ها

پنجشنبه و جمعه ها

پنجشنبه و جمعه ها

یکشنبه و سه شنبه ها

ساعت 9 الی 14

ساعت 15 الی 20

ساعت 9 الی 13

ساعت 14 الی 18

ساعت 15 الی 20

ساعت 9 الی 14

ساعت 14 الی 18

ساعت 9 الی 13

ساعت 15 الی 20

آموزش تعمیرات برد الکترونیکی

14 بهمن ماه

14 بهمن ماه

21 بهمن ماه

17 اسفند ماه

شنبه تا چهارشنبه

روزهای زوج

شنبه تا چهارشنبه

پنجشنبه ها

ساعت 14 الی 18

ساعت 17 الی 20

ساعت 9 الی 13

ساعت 9 الی 14

آموزش تعمیرات دوربین مداربسته

28 بهمن ماه

روزهای زوج

ساعت 15 الی 17

آموزش نصب دوربین مدار بسته

21 بهمن ماه

21 و 23 بهمن ماه

19 و 20 اسفند ماه

روزهای زوج

شنبه و دوشنبه

شنبه و دوشنبه

ساعت 17 الی 20

ساعت 9 الی 14

ساعت 14 الی 18

آموزش نصب جک برقی

7 بهمن ماه

14 بهمن ماه

29 بهمن ماه

5 اسفند ماه

26 اسفند ماه

شنبه

شنبه

یکشنبه

شنبه

شنبه

ساعت 9 الی 14

ساعت 17 الی 20

ساعت 9 الی 14

ساعت 17 الی 20

ساعت 14 الی 18

آموزش نصب کرکره برقی

16 بهمن ماه

30 بهمن ماه

7 اسفند ماه

27 اسفند ماه

دوشنبه

دوشنبه

دوشنبه

یکشنبه

ساعت 17 الی 20

ساعت 9 الی 14

ساعت 17 الی 20

ساعت 14 الی 18

آموزش نصب درب اتوماتیک شیشه ای

9 بهمن ماه

18 بهمن ماه

1 اسفند ماه

9 اسفند ماه

28 اسفند ماه

دوشنبه

چهارشنبه

سه شنبه

چهارشنبه

دوشنبه

ساعت 9 الی 14

ساعت 17 الی 20

ساعت 9 الی 14

ساعت 17 الی 20

ساعت 14 الی 18

آموزش نصب سانترال

سانترال کم ظرفیت - 11 بهمن ماه

سانترال کم ظرفیت - 25 بهمن ماه

سانترال کم ظرفیت - 30 بهمن ماه

سانترال کم ظرفیت - 23 اسفند ماه

سانترال کم ظرفیت - 23 اسفند ماه سانترال پر ظرفیت - فقط خصوصی برگزار میشود.

چهارشنبه

چهارشنبه

دوشنبه

چهارشنبه

در طول هفته

ساعت 17 الی 20

ساعت 9 الی 14

ساعت 17 الی 20

ساعت 14 الی 18

با هماهنگی استاد

آموزش تعمیرات ماشین های اداری

14 بهمن ماه

شنبه تا چهارشنبه

ساعت 9 الی 12

آموزش سیم پیچی موتور

28 بهمن ماه

شنبه تا چهارشنبه

ساعت 14 الی 17

آموزش تعمیرات پکیج

21 بهمن ماه

21 بهمن ماه

12 اسفند ماه

12 اسفند ماه

16 فروردین ماه

شنبه تا چهارشنبه

شنبه تا چهارشنبه

شنبه تا چهارشنبه

شنبه تا چهارشنبه

پنجشنبه ها

ساعت 9 الی 12

ساعت 16 الی 19

ساعت 9 الی 12

ساعت 16 الی 19

ساعت 9 الی 14

آموزش نصب پکیج

21 بهمن ماه

21 بهمن ماه

12 اسفند ماه

12 اسفند ماه

16 فروردین ماه

شنبه تا چهارشنبه

شنبه تا چهارشنبه

شنبه تا چهارشنبه

شنبه تا چهارشنبه

پنجشنبه ها

ساعت 9 الی 12

ساعت 16 الی 19

ساعت 9 الی 14

ساعت 9 الی 12

ساعت 16 الی 19

آموزش تعمیرات کولر گازی

21 بهمن ماه

12 اسفند ماه

شنبه تا چهارشنبه

شنبه تا چهارشنبه

ساعت 13 الی 16

ساعت 13 الی 16

آموزش نصب کولر گازی

21 بهمن ماه

12 اسفند ماه

شنبه تا چهارشنبه

شنبه تا چهارشنبه

ساعت 13 الی 16

ساعت 13 الی 16

آموزش تعمیر قفل و شیشه بالابر خودرو

21 بهمن ماه

26 بهمن ماه

26 بهمن ماه

شنبه تا چهارشنبه

شنبه تا دوشنبه

شنبه تا دوشنبه

ساعت 14 الی 17

ساعت 9 الی 14

ساعت 15 الی 20

آموزش کلید سازی و قفل سازی

کلید سازی درجه 2 - 12 بهمن ماه

کلید سازی درجه 2 - 14 بهمن ماه

کلید سازی درجه 2 - 21 بهمن ماه

کلید سازی درجه 2 - 28 بهمن ماه

کلید سازی درجه 2 - 28 بهمن ماه

کلید سازی درجه 2 - 12 اسفند ماه

کلید سازی درجه 2 - 12 اسفند ماه

کلید سازی درجه 2 - 18 فروردین ماه

کلید سازی درجه 1 - 14 بهمن ماه

کلید سازی درجه 1- 5 اسفند ماه

کلید سازی درجه 1 - 19 اسفند ماه

پنجشنبه ها

شنبه تا چهارشنبه

شنبه تا چهارشنبه

شنبه تا چهارشنبه

شنبه تا چهارشنبه

شنبه تا چهارشنبه

شنبه تا چهارشنبه

شنبه تا چهارشنبه

شنبه تا چهارشنبه

شنبه تا چهارشنبه

شنبه تا چهارشنبه

ساعت 9 الی 14

ساعت 17 الی 20

ساعت 9 الی 14

ساعت 15 الی 20

ساعت 9 الی 14

ساعت 9 الی 14

ساعت 15 الی 20

ساعت 14 الی 17

ساعت 9 الی 14

ساعت 9 الی 18

ساعت 9 الی 18

آموزش تعمیرات دوچرخه

14 بهمن ماه

شنبه تا چهارشنبه

ساعت 14 الی 17

آموزش تعمیرات موتور سیکلت

14 بهمن ماه

21 بهمن ماه

3 اسفند ماه

شنبه تا چهارشنبه

شنبه تا چهارشنبه

پنجشنبه ها

ساعت 9 الی 13

ساعت 14 الی 18

ساعت 9 الی 18

آموزش لوله کشی ساختمان

5 اسفند ماه

شنبه تا چهارشنبه

ساعت 9 الی 15

آموزش ساخت تابلو روان LED

فقط خصوصی برگزار میشود

در طول هفته

با هماهنگی استاد

آموزش جلوبندی سازی خودرو

7 بهمن ماه

14 بهمن ماه

21 بهمن ماه

26 اسفند ماه

شنبه تا چهارشنبه

شنبه تا چهارشنبه

شنبه تا چهارشنبه

شنبه تا دوشنبه

ساعت 9 الی 13

ساعت 9 الی 13

ساعت 9 الی 14

ساعت 9 الی 15

آموزش تعویض روغنی و آپاراتی

7 بهمن ماه

14 بهمن ماه

21 بهمن ماه

26 اسفند ماه

شنبه تا چهارشنبه

شنبه تا چهارشنبه

شنبه تا چهارشنبه

شنبه تا دوشنبه

ساعت 14 الی 17

ساعت 14 الی 17

ساعت 14 الی 17

ساعت 15 الی 20

آموزش مکانیک خودرو

مکانیک درجه 2 - 28 بهمن ماه

مکانیک درجه 2 - 12 اسفند ماه

مکانیک درجه 2 - 18 فروردین ماه

مکانیک درجه 1 - 5 اسفند ماه

مکانیک درجه 1 - 19 اسفند ماه

شنبه تا پنجشنبه

شنبه تا پنجشنبه

شنبه تا چهارشنبه

شنبه تا پنجشنبه

شنبه تا پنجشنبه

ساعت 10 الی 17

ساعت 10 الی 18

ساعت 17 الی 20

ساعت 9 الی 18

ساعت 10 الی 18

آموزش کابینت سازی

14 بهمن ماه

21 بهمن ماه

21 بهمن ماه

17 اسفند ماه

شنبه تا چهارشنبه

شنبه تا چهارشنبه

شنبه تا چهارشنبه

پنجشنبه ها

ساعت 12 الی 15

ساعت 15 الی 18

ساعت 9 الی 12

ساعت 9 الی 14

آموزش آسانسور

29 بهمن ماه

روزهای زوج

ساعت 16 الی 19

آموزش نقاشی خودرو

14 بهمن ماه

28 بهمن ماه

10 اسفند ماه

12 اسفند ماه

19 اسفند ماه

18 فروردین ماه

شنبه تا چهارشنبه

شنبه تا چهارشنبه

پنجشنبه ها

شنبه تا چهارشنبه

شنبه تا چهارشنبه

شنبه تا چهارشنبه

ساعت 9 الی 13

ساعت 9 الی 13

ساعت 9 الی 16

ساعت 9 الی 17

ساعت 9 الی 17

ساعت 15 الی 18

آموزش لیسه گیری خودرو

28 بهمن ماه

5 اسفند ماه

26 اسفند ماه

شنبه تا چهارشنبه

شنبه تا چهارشنبه

شنبه تا دوشنبه

ساعت 14 الی 18

ساعت 14 الی 18

ساعت 9 الی 16

آموزش صافکاری pdr و سنتی

صافکاری سنتی - 14 بهمن ماه

صافکاری سنتی - 14 بهمن ماه

صافکاری پی دی آر - 14 بهمن ماه

صافکاری پی دی آر - 3 بهمن ماه

شنبه تا چهارشنبه

شنبه تا چهارشنبه

شنبه تا چهارشنبه

یکشنبه و سه شنبه ها

ساعت 9 الی 13

ساعت 13 الی 16

ساعت 16 الی 18

ساعت 18 الی 20

آموزش فیبر نوری

12 و 13 بهمن ماه

پنجشنبه و جمعه ها

ساعت 9 الی 17

آموزش نصب اعلام حریق آدرس پذیر و متعارف

اعلام حریق متعارف - 9 بهمن ماه

اعلام حریق متعارف - 28 بهمن ماه

اعلام حریق متعارف - 2 اسفند ماه

اعلام حریق متعارف - 22 اسفند ماه

اعلام حریق آدرس پذیر- فقط خصوصی

دوشنبه

شنبه

چهارشنبه

سه شنبه

در طول هفته

ساعت 17 الی 20

ساعت 9 الی 14

ساعت 17 الی 20

ساعت 14 الی 18

با هماهنگی استاد

آموزش تعمیرات ایسیو

14 بهمن ماه

21 بهمن ماه

شنبه تا پنجشنبه

شنبه تا چهارشنبه

ساعت 10 الی 18

ساعت 17 الی 21

آموزش برق خودرو

درجه 2 - 14 بهمن ماه

درجه 2 - 21 بهمن ماه

درجه 1 - 21 بهمن ماه

شنبه تا چهارشنبه

شنبه تا چهارشنبه

شنبه تا چهارشنبه

ساعت 9 الی 14

ساعت 17 الی 20

ساعت 17 الی 20