تماس با آموزشگاه فن و کار

شما میتوانید به صورت غیرحضوری از طریق پر کردن فرم زیر و یا تماس تلفنی با آموزشگاه فن و کار در تماس باشید، یا به صورت حضوری به آدرس میدان توحید- شاه عباسی- روبه روی امام زاده حسن (ع)- ساختمان مومنی- طبقه 2-  واحد4  مراجعه کنید

آدرس : میدان توحید – شاه عباسی- روبه روی امامزاده حسن (ع) – ساختمان مومنی – طبقه ۲ – واحد ۴ – آموزشگاه فنوکار